Continuïteit tijdens je zwangerschap – Lisa van Raalte

Het belang van continuïteit tijdens jullie zwangerschapsreis

Al vanaf het moment dat de zwangerschapswens er is, zijn jullie welkom in onze praktijk inStadshagen Zwolle. Wij verloskundigen, controleren, informeren en adviseren de toekomstige ouder(s) gedurende de zwangerschapsreis. Met het oog op de fysiologie van moeder en kind. Jullie wensen worden zowel voor, tijdens en na de bevalling nagestreefd. Kortom de verloskundige zal deel uitmaken van jullie gehele zwangerschapsreis. Het is dan ook van belang dat jullie visie aansluit bij de verloskundigenpraktijk die jullie kiezen. Wij van Birth Verloskundige Stadshagen Zwolle staan voor continuïteit tijdens jullie zwangerschapsreis. Door bijvoorbeeld ons verloskundige team en ons cliëntenaantal klein te houden, kunnen wij onze visie om onze cliënten bij te blijven staan realiseren (ook indien er een overdracht naar de tweede lijn plaatsvindt).

De zorg in Nederland

De zorg voor zwangere vrouwen met een laagrisico op complicaties zal in Nederland bestaan uit eerstelijns verloskundige zorg van zwangerschap tot kraamperiode.

Voor een aantal vrouwen wordt de zorg gedurende de zwangerschap overgedragen waardoor de eerstelijns verloskundige geen rol/verantwoordelijkheid meer heeft. Bij overdracht tijdens de zwangerschap/bevalling wordt de verantwoordelijkheid namelijk overgedragen naar een andere coördinerend zorgverlener. Er vindt een wisseling plaats waardoor de kans bestaat dat zaken verloren gaan.  Hoe zou het zijn als elke zwangere ondanks overdracht, één coördinerend zorgverlener houdt, die verantwoordelijk is voor de coördinatie van haar zorg? Continuïteit van zorgverlener gaat een stap verder met als doel dat een verloskundige of een klein team verloskundigen zorg blijft bieden, dat doen wij in de verloskundige praktijk in Zwolle.

De verloskundige in 2030

De KNOV (beroepsorganisatie van verloskundigen) heeft een visie op hetVerloskundige Zwolle 2030 beroep van de verloskundige in 2030 omschreven. De eerste pijler omvat; Persoonlijke, continue zorg door de verloskundige voor elke vrouw. Niet voor niets staat deze pijler op nummer een. De verloskundige is de primaire zorgverlener in de geboortezorg en regisseur binnen een multidisciplinair team. Ze werkt constructief samen, coördineert de zorg en stemt deze af op de behoefte/wensen van de vrouw en partner. Vanuit een gelijkwaardige vertrouwensrelatie met de vrouw en partner, plant, coördineert en verleent de verloskundige zorg. Persoonlijke, continue zorg houdt begeleiding in door één verloskundige of klein team van verloskundigen, tijdens de zwangerschap, bevalling en kraamperiode.

Een vast persoon aan het bed

Onlangs is er een interview in de trouw verschenen met professor Ank de jong, hoogleraar Verloskunde. Ze geeft in dit interview aan dat op het gebied van ‘bevalmode’ tijd ook veel invloed heeft. Zo lijkt de thuisbevalling weer hipper te worden, net als een doula, natuurlijke pijnbestrijding et cetera. Maar wat voornamelijk belangrijk is volgens Ank de Jonge, is dat mensen het leven moeten leiden wat bij ze past, en dat geldt ook voor de baring. Het aantal medische ingrepen tijdens de baring neemt toe. Ook cultuur van bijvoorbeeld regio’s heeft invloed op de medische ingrepen, waarin helaas vrouwen zelf weinig invloed hebben. Volgens de Jonge kijken verloskundigen te weinig naar individuele plaatje bij het inschatten van de risico’s. Het antwoord van De jonge op de toename van medische ingrepen, is meer aandacht voor continuïteit in de zorg voor barende vrouwen. Een vast iemand aan het bed zou ook volgens de wetenschap ingrepen kunnen voorkomen. Ook als iemand naar het ziekenhuis gaat. Na het opbouwen van een vertrouwensband wil je toch juist net als je het moeilijk hebt niet alleen gelaten worden.

Vaste verloskundige Zwolle

Naast de angstgevoelens die de bevalling kunnen belemmeren waardoor de kans op medische ingrepen vergroot wordt, kent het nieuwe team jou en je wensen minder goed. Tijd en aandacht van de verloskundige helpt vrouwen achteraf het meest. De zorg is ongrijpbaar en variabel omdat iedere vrouw anders is. Juist daarom is contiuniteit van belang volgens Ank de Jong.
Bij interesse in het gehele artikel: https://www.trouw.nl/zorg/dit-is-de-eerste-nederlandse-hoogleraar-verloskunde-haar-boodschap-aan-vrouwen-neem-elkaar-niet-zo-de-maat~b455525e/

Verloskundigen als regisseur

Vrouwen hebben positievere ervaringen en zijn tevredener als deVerloskundige Zwolle regie verloskundige verantwoordelijk is voor het gehele geboorteproces, ook wel het midwife-led care zorgmodel. Dat bleek uit een internationaal onderzoek waar maar liefst 16.242 zwangere aan deelnamen. Het model houdt in dat de verloskundige aan het roer staat als ‘casemanager’ of eerste verantwoordelijke in het zorgproces. Zij zorgt voor de continue begeleiding en blijft bij de zwangere gedurende de bevalling. Wanneer nodig consulteert de verloskundige de gynaecoloog of verwijst naar tweedelijns. Het midwife-led care model kent geen negatieve effecten, blijkt uit onderzoek. Zo nemen natuurlijke bevallingen toe en worden er minder medische ingrepen gedaan. Er is zelfs minder kans op vroeggeboorte. Het onderzoek laat ook zien dat de gezondheidsuitkomsten voor moeder en kind met dit model positiever zijn dan wanneer de zorg in handen was van de gynaecoloog of huisarts (medical-led care model), zoals in veel landen. Ook zijn de resultaten beter dan waar de verantwoordelijkheid van de zorg wordt gedeeld door meerdere zorgverleners (shared-care). Zoals nu het geval is in Nederland met gynaecologen, huisartsen en verloskundigen.
Onderzoek:https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD004667.pub5

https://www.verloskunde-academie.nl/wp-content/uploads/2020/05/Continuiteit_van_zorgverlener_in_de_geboortezorg_factsheet_20_april_2020.pdf

Werkdruk:
Veel vrouwen worden zowel tijdens de zwangerschap en bevalling verwezen naar de tweedelijns verloskundige zorg. Een gevolg hiervan is dat ze meerdere verschillende zorgverleners zien. Juist hier waar de setting al een nadelige werking kan hebben, zowel op de baringsvordering als ervaring. Volgens professor Ank de jong moeten we af van het idee dat een overdracht tijdens de partus naar de tweedelijns een gefaalde thuisbevalling is. Overdracht is soms noodzakelijk maar het is van belang dat dezelfde 1ste zorgverlener steun en begeleiding blijft bieden. De hoge werkdruk in de 1ste lijn verloskundige praktijk kan in dit geval een belemmering zijn voor de verloskundigen zorg. Voornamelijk als je kijkt dat in 2019, 27,3 % in de eerste lijn beviel en 72,7% in de tweede lijn niet in bijzijn van de 1ste lijn verloskundige zorgverlener. Om te voorkomen dat de werkdruk enorm stijgt, zou het aantal cliënten beperkt moeten worden en/of het aantal maximale gewerkte uren moeten worden beperkt. Om zo kwalitatieve zorg en continuïteit te bereiken.

Wat vinden jullie?

Continuïteit van de zorgverlener door één of een team verloskundigen is een vorm van zorg die wellicht leidt tot betere uitkomsten, minder medische interventies, meer tevredenheid bij vrouwen en waarschijnlijk minder kosten. Internationaal heeft implementatie van deze zorg prioriteit in verschillende landen. In Nederland hebben we een goede startpositie omdat vrouwen zonder risicofactoren of complicaties al door de eerste lijn verloskundigen begeleid wordt. Is het dan niet essentieel om te streven naar continuïteit als verloskundigenpraktijk?

Lisa van Raalte

 

Verloskundige Zwolle

Verloskundige Zwolle