verloskundige klachten

Klachten regeling

Klachten

Zit je met vragen? Met twijfels? Ben je ergens ontevreden over? Vertel het ons. Je kunt dit ten alle tijden met ons bespreken. Wij nemen graag de tijd om rustig met je te praten.
Wil je meer weten over je rechten of wil je advies? Neem dan contact op met de klachtenfunctionaris waarbij je verloskundige is aangesloten. De klachtenfunctionarissen zijn onpartijdig. Alles wat je de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. Neemcontact op met een klachtenfunctionaris via www.klachtverloskunde.nl

Kom je er met ons en de bemiddeling van de klachtenfunctionaris er niet uit, dan kan je je klacht voorleggen aan de Geschilleninstantie Verloskunde. Deze onafhankelijke instantie onderzoekt en beoordeelt of je klacht gegrond is. Zij doet hierover een bindende uitspraak.  www.geschilleninstantieverloskunde.nl

https://deverloskundige.nl/over-de-verloskundige/tekstpagina/46/klacht-over-je-verloskundige/

Birth Verloskundigen
Werkerlaan 5A
8043 LT, Zwolle

Mobiel: 06 – 15 158 052
www.birth-verloskundigen.nl
Info@birth-verloskundigen.nl