Berichten

Corona virus and being pregnant

Zwanger Corona Zwolle

 

Commonly asked questions about the corona virus

Becoming pregnant, being pregnant, giving birth and the upcoming parenthood might be challenging if you don’t speak Dutch. Birth Verloskundigen is a midwife practice in Stadshagen Zwolle that will provide you with

Verloskundige Stdshagen

Verloskundige praktijk Stadshagen Zwolle

guidance during the pregnancy, giving the birth and the maternity period. We can also provide information on planning to conceive, how to plan your birth control and birth control prescription (insertion of birth control devices, such as spiral ect.)

Birth Verloskundigen is a small, personal, committed and dedicated midwife practice that delivers a full care model for parents and children. We offer you professional midwifery care from a responsible and efficient perspective by working closely together with other disciplines. We have the possibility to provide you with longer and more frequent checkups than usual in a Dutch practice, so there will be enough time for all your wishes and questions.

 

The list of frequently asked questions about the Corona virus, especially for pregnant women, has been drawn up by the KNOV (Royal Dutch Organization of Midwives) together with the NVOG (The Dutch Association for Obstetrics and Gynecology and the NVK (Dutch Association for Pediatrics). If you have any questions, you can always contact your midwife.

Am I infected with the Coronavirus?

At https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19 you can see if there is an indication to do further tests for the COVID-19 virus. If there is any doubt, please contact your doctor by telephone. If you are considering to visit your midwifery provider for this, first contact them by telephone for advice.

Is an infection with COVID-19 more serious for a pregnant woman?

Based on limited data, there is no evidence that pregnant women are more susceptible to be infected by COVID-19. It is still uncertain whether the course of an infection with COVID-19 is different from that of women who are not pregnant. From other viral infections, we know that a woman is more likely to have lung problems if she is pregnant.

Can the unborn baby become infected during pregnancy or delivery?

So far, no direct transmission (vertical transmission) of the COVID-19 virus from mother to child has been described during pregnancy or delivery. The virus has so far not been detected in amniotic fluid, umbilical cord blood, the throat of a newborn or in breastfeeding. Contamination is possible from mother to child via the normal human-to-human route (horizontal transmission).

Can I miscarry from COVID-19?

Based on limited data, there is no evidence that women infected with COVID-19 are more likely to have a miscarriage or pregnancy loss. There may be slightly more preterm birth, but it is not yet clear whether this is spontaneous preterm birth or whether a pregnancy has ended prematurely on medical grounds.

I now have an infection with COVID-19 and am in home isolation, will my appointment with the midwife or gynecologist be continued?

Consult with your midwife on what to do in this particular case.

I now have an infection with COVID-19, can I give birth at home?

Based on limited data, we recommend a hospital delivery during the active infection with surveillance (cardiotocogram, CTG) of the fetus. If the infection was> 14 days ago, this advice will be canceled.

Can I breastfeed if I have an infection with COVID-19?

There is no contraindication for breastfeeding. COVID-19 has not been detected in breast milk. It is recommended to breastfeed with a mouth mask and to observe hygiene measures (wash hands before touching the baby or breasts, use your own breast pump or bottle and clean the breast pump well after use). Because it is possible to infect the baby in your vicinity, it is worth considering having (pumped) food given by a healthy person.

I have been cured from an infection with COVID-19, am I now under the control of a gynecologist?

In principle, a past infection with COVID-19 is not a medical indication. For the time being, however, it is recommended to have growth ultrasounds made.

Birth Verloskundigen

Birth Verloskundigen is a small, personal, committed and dedicated midwife practice that delivers a full care model for parents and child. We offer you professional midwifery care from a responsible and efficient perspective by working closely together with other disciplines. We have the possibility to provide you with longer and more frequent checkups than usual in a Dutch practice. By doing this, there will be enough time for all your wishes and questions.

Stadshagen verloskundige praktijk

Verloskundige Stadshagen

Therefore, we provide you with an English speaking midwife, flexible consultation hours, ultrasounds, home visits, continuous monitoring during the pregnancy. We provide delivery at home and in the hospital, cooperation with the gynecologists in the region. All midwives are registered in the quality register for midwives. We have contracts with all major healthcare insurance companies, post-natal care, preconception consultation and birth control consultation.

Because it is not about us, but about you. It’s about your pregnancy, you are giving birth and it’s your child. We inform, facilitate and check.

You are welcome for a free consultation at our practice in Stadshagen Zwolle, or we can visit you on-site.

Are you interested or do you have any questions? Please contact us by sending an email to info@birth-verloskundigen.nl or call us at +31 6 15 15 80 52.

Hopefully see you seen!
Birth Verloskundigen

www: www.birth-verloskundigen.nl

email: info@birth-verloskundigen.nl

Verloskundige Zwolle

Verloskundige Zwolle

Corona virus, speciaal voor zwangeren | Birth Verloskundigen Stadshagen

Zwanger Corona Zwolle

Veelgestelde vragen over het Corona Virus

Onderstaande lijst met veelgestelde vragen over het Corona virus, speciaal voor zwangeren is opgesteld door de KNOV (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen) samen met de NVOG (De Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie en de NVK (Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde). Heb je verdere vragen? Dan kun je altijd contact opnemen met je verloskundige.

Ben ik besmet met het Coronavirus?

Op https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19 kunt u zien of er een indicatie is verdere testen te doen naar het COVID-19 virus. Bij twijfel neemt u telefonisch contact op met uw huisarts. Mocht u overwegen uw verloskundig zorgverlener hiervoor te bezoeken, leg dan eerst telefonisch contact voor advies.

Verloopt een infectie met COVID-19 ernstiger voor een zwangere vrouw?

Op basis van beperkt beschikbare data zijn er geen aanwijzingen dat zwangere vrouwen vatbaarder zijn voor het krijgen van een infectie met COVID-19. Het is nog onzeker of bij een infectie met COVID-19 het verloop anders  is dan bij vrouwen die niet zwanger zijn. Van andere virale infecties weten we dat er meer kans is op longproblemen als een vrouw zwanger is.

Kan de ongeboren baby geïnfecteerd raken tijdens de zwangerschap of bevalling?

Zwanger Corona Zwolle

Tot nu toe is er geen directe overdracht (verticale transmissie) van het COVID-19 virus beschreven van moeder op kind tijdens de zwangerschap of bevalling. Het virus is tot nu toe niet aangetoond in vruchtwater, navelstrengbloed, de keel van een pasgeborene of in borstvoeding. Wel is besmetting mogelijk van moeder op kind via de gewone mens-op-mens route (horizontale transmissie).

Kan ik een miskraam krijgen van COVID-19?

Op basis van beperkt beschikbare data zijn er geen aanwijzingen dat vrouwen met een infectie met COVID-19 meer kans hebben op een miskraam of zwangerschapsverlies. Mogelijk is er iets meer vroeggeboorte, maar het is nog niet duidelijk of dit spontane vroeggeboorte is of dat een zwangerschap op medische gronden vroegtijdig beëindigd is.

Ik heb nu een infectie met COVID-19 en zit in thuisisolatie, gaat mijn afspraak met de verloskundige of gynaecoloog door?

Overleg met uw verloskundig hulpverlener wat te doen in dit specifieke geval.

Ik heb nu een infectie met COVID-19, mag ik thuis bevallen?

Op basis van beperkt beschikbare data adviseren wij tijdens de actieve infectie een ziekenhuisbevalling met bewaking (cardiotocogram, CTG) van de foetus. Als de infectie > 14 dagen geleden was, vervalt dit advies.

Mag ik borstvoeding geven als ik een infectie met COVID-19heb?

Er is geen contra-indicatie voor borstvoeding. COVID-19 is niet aangetoond in moedermelk. Aangeraden wordt om borstvoeding te geven met een mondkap en hygiënemaatregelen in acht te nemen (handen wassen voor het aanraken van de baby of borsten, eigen borstkolf te gebruiken of fles en de borstkolf goed schoon te maken na gebruik). Omdat het wel mogelijk is om de baby te infecteren in uw nabijheid, valt het te overwegen om (gekolfde) voeding door een gezond persoon te laten geven.

Ik ben genezen van een infectie met COVID-19, ben ik nu onder controle van een gynaecoloog?

In principe is een doorgemaakte infectie met COVID-19 geen medische indicatie. Wel wordt voorlopig aangeraden groei-echo’s te laten maken.

Over Birth Verloskundigen

Ben jij in blijde verwachting van jullie (eerste) kindje en woonachtig in Zwolle of omgeving? Dan ben je van harte welkom bijStadshagen Verloskundige

Birth Verloskundigen Stadshagen Zwolle! Verloskundigenpraktijk Birth is een persoonlijke en kleinschalige praktijk waar jij en je partner terecht kunnen voor alles rondom een zwangerschap. Zowel voor, tijdens als na de zwangerschap kun je bij ons in de praktijk terecht voor hulp, advies en begeleiding.

Wij bieden kleinschalige autonome verloskundige zorg in Stadshagen, Zwolle en omgeving. Wij begeleiden vrouwen en hun partners bij hun kinderwens, in de zwangerschap, tijdens de baring en in het kraambed. Kortom, Birth Verloskundigen is een verloskundigenpraktijk in Stadshagen Zwolle waar we voor jou klaar staan met passende zorg.

Neem contact met ons op via:

Verloskundige Zwolle

Verloskundige Zwolle

Drie fasen van de zwangerschap | Birth Verloskundigen Stadshagen

Stadshagen verloskundigen

 

Verloskundige Stadshagen: Drie fasen van de zwangerschap

Verloskundige StdshagenBen jij in blijde verwachting van jullie (eerste) kindje en woonachtig in Zwolle of omgeving? Dan ben je van harte welkom

bij Birth Verloskundigen Stadshagen Zwolle! Verloskundigenpraktijk Birth is een persoonlijke en kleinschalige praktijk waar jij en

je partner terecht kunnen voor alles rondom een zwangerschap. Zowel voor, tijdens als na de zwangerschap kun je bij ons in de praktijk terecht voor hulp, advies en begeleiding. Bekijk hier het proces tijdens je zwangerschap bij Birth Verloskundige

Een gemiddelde zwangerschap duurt ongeveer negen maanden, waarin veel te gebeuren staat. In drie blogs zullen we deze periode beschrijven. De eerste blog is een samenvatting van de drie fasen van je zwangerschap. De volgende blog beschrijven we de groei en hoe de baby zich in deze periode ontwikkelt en de laatste blog gaat over wat u kunt verwachten van Birth Verloskundigen tijdens deze periode.

 

Verloskundige zwolle fases van de zwangerschap

Over het algemeen is je zwangerschap, de periode dat je de baby in je buik draagt, ​​verdeeld in drie verschillende fasen, ook trimesters. De gemiddelde duur van een zwangerschap duurt ongeveer negen maanden echter het duurt bijna nooit precies negen maanden. Bij de een gaat het om een ​​kortere periode, bij de ander iets langer. Dit verschilt van persoon tot persoon. De periode kan ook verschillen per zwangerschap. Toch bestaat een zwangerschap altijd uit dezelfde fasen.

In deze blog biedt Birth Verloskundige in Stadshagen Zwolle u een overzicht van de 3 trimesters van de zwangerschap.

Het eerste trimester

Verloskundige Zwolle eerste trimester

Het eerste trimester begint bij de eerste dag van je laatste menstruatiecyclus.

Tijdens deze periode ontwikkelt een bevruchte eicel zich tot een foetus van ongeveer 7 cm.. De belangrijkste organen en lichaamssystemen zitten dan al op hun plaats waaronder het zenuwstelsel, hart, bloedsomloop, darmen, ogen, huid en longen. We kunnen daarom stellen dat de eerste fase van de zwangerschap een cruciale fase is.

Ook zal uw lichaam tijdens het eerste trimester aan veel veranderingen onderhevig zijn. Deze veranderingen kunnen zelfs in de eerste weken van de zwangerschap symptomen veroorzaken. Een aantal van de mogelijke symptomen zijn hieronder opgesomd:

 • Je menstruatie stoptVerloskundige Zwolle
 • Extreme vermoeidheid
 • Zachte, gezwollen borsten. Je tepels kunnen ook uitsteken.
 • Maagklachten met of zonder overgeven (ochtendmisselijkheid)
 • Verlangen of afkeer van bepaalde voedingsmiddelen
 • Stemmingswisselingen
 • Constipatie (problemen met stoelgang)
 • Moet vaker plassen
 • Hoofdpijn
 • Brandend maagzuur
 • Gewichtstoename of -verlies

Naarmate uw lichaam verandert, moet u mogelijk uw dagelijkse routine aanpassen, zoals eerder naar bed gaan of kleine maaltijden eten. Gelukkig verdwijnen de meeste van deze ongemakken naarmate je zwangerschap vordert en sommige vrouwen voelen misschien helemaal geen ongemak! Als u eerder zwanger bent geweest, kunt u zich deze keer anders voelen. Net zoals elke vrouw anders is, zo is elke zwangerschap.

Zodra u weet dat u zwanger bent, pas dan direct uw levensstijl aan. Zorg er bijvoorbeeld voor dat je het juiste voedsel eet. Dit betreft voedsel dat goed voor je is, maar natuurlijk ook voor de baby die in je buik groeit. Ben je een drinker en rook je regelmatig? Dan moet je hier absoluut mee stoppen. Deze middelen kunnen negatieve gevolgen hebben voor de ontwikkeling van uw kind. Voor meer informatie kunt inzake voeding kunt u de website van het voedingscentrum raadplegen.

Het tweede trimester

Verloskundige Zwolle tweede trimester

 

In het tweede trimester zal de baby van ongeveer 7 cm groeien tot ongeveer 36,8 cm. Zijn gewicht stijgt ook, van 32,5 gram tot 940 gram. De ontwikkeling van de baby zal in deze periode ook versnellen. De baby traint de spieren, oefent ademhaling, zuigen en slikken. Tijdens de tweede fase werken de zintuigen ook, vanaf de baarmoeder is het mogelijk om je stem te horen en later zelfs te herkennen. De baby kan het licht door je buik waarnemen. Hoe verder de baby zich ontwikkelt, hoe meer de zintuigen zullen werken. Tijdens de tweede fase wordt het gezicht menselijker en krijgt de baby steeds meer menselijke trekjes. De baby kan de hik krijgen, kan geeuwen en ook duimen. De baby uiterlijke kenmerken van de baby zijn dan bijna gereed, alleen aan de binnenkant zal het zich nog moeten door ontwikkelen. Over het algemeen vinden de meeste vrouwen het tweede trimester gemakkelijker dan het eerste. Je merkt misschien dat symptomen zoals misselijkheid en vermoeidheid verdwijnen maar er gebeuren nu andere meer opvallende veranderingen in je lichaam. Je buik zal uitzetten omdat  de baby blijft groeien. En voordat dit trimester voorbij is, zult u voelen dat uw baby begint te bewegen!

Terwijl je lichaam verandert, om ruimte te maken voor je opgroeiende baby, kunnen zich de volgende symptomen zich Stadshagen verloskundigeontwikkelen:

 • Lichaamspijn, zoals rug-, buik-, lies- of dijpijn
 • Striae op uw buik, borsten, dijen of billen
 • Verdonkering van de huid rond uw tepels
 • Een lijn op de huid van navel tot schaamhaar
 • Een zwangerschapsmasker; dat is extra pigmentontwikkeling, meestal over de wangen, het voorhoofd, de neus of de bovenlip of hals
 • Gevoelloze of tintelende handen, carpaal tunnelsyndroom genoemd
 • Jeuk op de buik, handpalmen en voetzolen.
 • Zwelling van de enkels, vingers en gezicht.

 

 

Het derde trimester

Verloskundige zwolle derde trimester

 

Tijdens de derde fase van de zwangerschap groeit de baby ongeveer 14 cm, het gewicht wordt verviervoudigd. Het zal ongeveer 3400 gram zijn. Aan het begin van deze fase kan de baby zijn ogen openen en kan hij ook knipperen.

Het derde trimester is het laatste gedeelte van de zwangerschap. Fysieke effecten zullen een recordhoogte bereiken, aangezien zowel de vrouw als het lichaam van de vrouw zich voorbereiden op de geboorte. Sommige van dezelfde ongemakken die u in uw tweede trimester had, zullen doorgaan. Bovendien vinden veel vrouwen ademhaling moeilijk en merken ze dat ze nog vaker naar het toilet moeten. Dit komt omdat de baby groter wordt en het meer druk uitoefent op je organen.

Er zijn wimpers gevormd en de baby kan zijn ogen openen; het zenuwstelsel is sterk genoeg om zowel de lichaamstemperatuur als ook de ritmische ademhaling te regelen. Alle organen zoals de nieren en de lever zijn volledig ontwikkeld aan het einde van de derde fase. Het kraakbeen verandert in bot en de schedel bestaat uit losse platen. Deze losse platen kunnen tijdens bevalling over elkaar schuiven. Aan het einde van de derde fase en dus ook de zwangerschap zal de baby een ​​comfortabele ligpositie innemen. Wanneer de 37 weken voorbij zijn, is de baby ‘klaar om te gaan’. De uitgerekende datum geeft een indicatie wanneer je baby komt, maar slechts 5% bevalt daadwerkelijk op deze datum. Na 37 weken is je baby voldragen en als er geen complicaties zijn mag je vanaf dan bevallen, echter het kan ook zo zijn dat je baby gewoon bij je wilt blijven. Is je baby er na 42 weken zwangerschap nog niet, dan zal de bevalling worden ingeleid.

Een aantal lichaamsveranderingen die in het derde trimester kunnen voorkomen zijn:

 • BekkeninstabiliteitVerloskundige Stadshagen
 • Spataderen
 • Kortademigheid
 • Brandend maagzuur
 • Zwelling van de enkels, vingers en gezicht.
 • Aambeien
 • Zachte borsten, die een waterige voormelk kunnen lekken die colostrum wordt genoemd (kuh-LOSS-struhm)
 • Uw navel kan uitsteken
 • Moeite met slapen
 • De baby beweegt zich lager in uw buik
 • Weeën, echte weeën of oefen weeën

Naarmate je de uitgerekende datum nadert wordt je baarmoederhals dunner en zachter (weggooien genoemd). Dit is een normaal, natuurlijk proces dat helpt het geboortekanaal (vagina) te openen tijdens het geboorteproces. Je verloskundige zal je voortgang controleren. Je borsten kunnen voller en zwaarder aanvoelen om je voor te bereiden op borstvoeding. Eindelijk kunt u Braxton Hicks-weeën, dat zijn oefenweeën, op elk moment tijdens het derde trimester voelen. In tegenstelling tot echte weeën, kunnen deze onregelmatige, milde aanspanningen van de baarmoeder verdwijnen als je gewoon rondloopt. Maar als je niet zeker weet wat je ervaart, bel dan Birth Verloskundigen in Zwolle Stadshagen.

Over Birth Verloskundigen

Ben jij in blijde verwachting van jullie (eerste) kindje en woonachtig in Zwolle of omgeving? Dan ben je van harte welkom bijStadshagen Verloskundige

Birth Verloskundigen in Kampen en Stadshagen Zwolle! Verloskundigenpraktijk Birth is een persoonlijke en kleinschalige praktijk waar jij en je partner terecht kunnen voor alles rondom een zwangerschap. Zowel voor, tijdens als na de zwangerschap kun je bij ons in de praktijk terecht voor hulp, advies en begeleiding.

Wij bieden kleinschalige autonome verloskundige zorg in Stadshagen, Zwolle en omgeving. Wij begeleiden vrouwen en hun partners bij hun kinderwens, in de zwangerschap, tijdens de baring en in het kraambed. Kortom, Birth Verloskundigen is een verloskundigenpraktijk in Stadshagen Zwolle waar we voor jou klaar staan met passende zorg.

Verloskundige Zwolle

Verloskundige Zwolle

Zwolle Midwife: Three stages of pregnancy

Stadshagen verloskundigen

The three stages of pregnancy

Becoming pregnant, being pregnant, giving birth and the upcoming parenthood might be challenging if you don’t speak Dutch. Birth Verloskundigen is a midwife practice in Stadshagen Zwolle that will provide you with

Verloskundige Stdshagen

Verloskundige praktijk Stadshagen Zwolle

guidance during the pregnancy, giving the birth and the maternity period. We can also provide information on planning to conceive, how to plan your birth control and birth control prescription (insertion of birth control devices, such as spiral ect.)

Birth Verloskundigen is a small, personal, committed and dedicated midwife practice that delivers a full care model for parents and children. We offer you professional midwifery care from a responsible and efficient perspective by working closely together with other disciplines. We have the possibility to provide you with longer and more frequent checkups than usual in a Dutch practice, so there will be enough time for all your wishes and questions.

 

 

Midwife Zwolle Stages of pregnancy

The average pregnancy period takes about nine months and a lot will happen during this period. In three blogs we will describe this period. This first blog is a summary of the three phases of your pregnancy. In the second blog we will describe the growth and how the baby is developing during this period and the last blog will be about what you can expect from Birth Verloskundigen during this period.

The pregnancy period can be divided into three phases, the three trimesters. The average duration of a pregnancy will take around nine months. It hardly ever takes exactly nine months. With one it concerns a shorter period, with the other it takes a little longer. This differs from person to person. The period may also differ per pregnancy. Yet a pregnancy always consists of the same phases. In general, the period that you carry the baby in your belly is divided into three different phases, also trimesters.

This article provides you with an overview of the 3 trimesters.

The first trimester

Midwife Zwolle first trimester

The first trimester takes the first 13 weeks of your pregnancy staring to count from the first day of your last normal period.

During this period the baby develops in the belly. During this phase the embryo develops more and more. For example, the foundation is laid for the nervous system, intestines, eyes, skin and lungs. We can therefore state that the first phase of pregnancy is a crucial phase.

Also, during the first trimester your body will be subject to many changes. These changes can trigger symptoms even in the very first weeks of pregnancy.

Changes may include:

 • Your period is stoppingVerloskundige Zwolle
 • Extreme tiredness
 • Tender, swollen breasts. Your nipples might also stick out.
 • Upset stomach with or without throwing up (morning sickness)
 • Cravings or distaste for certain foods
 • Mood swings
 • Constipation (trouble having bowel movements)
 • Need to pass urine more often
 • Headache
 • Heartburn
 • Weight gain or loss

As your body changes, you might need to make changes to your daily routine, such as going to bed earlier or eating frequent, small meals. Fortunately, most of these discomforts will go away as your pregnancy progresses. And some women might not feel any discomfort at all! If you have been pregnant before, you might feel differently this time around. Just as each woman is different, so is each pregnancy.

As soon as you know that you are pregnant, adjust your lifestyle immediately. For example, make sure you eat the right food. This concerns food that is good for you, but of course also for the baby that grows in your belly. Are you a drinker and do you smoke regularly? Then you absolutely must stop this at this stage. These resources can have adverse consequences for the development of your child.

The second trimester

Midwife Zwolle second trimester

In the second phase the baby will grow a lot. It will go from around 6.9 cm to around 36.8 cm. His weight also rises, from 32.5 grams to 940 grams. The development of the baby will also accelerate during this period. The baby trains the muscles, practices breathing, sucking and swallowing. During the second phase, the senses also work, from the womb it is possible to hear your voice and later even recognize it and the baby can also notice the light through your belly. The further the baby develops, the more the senses will work. During the second phase, the face becomes more human and so does the behavior. The baby can get the hiccups, can yawn and also thumbs. The baby is almost finished from the outside, only the inside will have to grow a lot.

In general, most women consider the second trimester easier than the first. But it is just as important to stay informed about your pregnancy during these months.

You might notice that symptoms like nausea and fatigue are going away. But other new, more noticeable changes to your body are now happening. Your abdomen will expand as the baby continues to grow. And before this trimester is over, you will feel your baby beginning to move!

As your body changes to make room for your growing baby, you may have:

 • Body aches, such as back, abdomen, groin, or thigh painStadshagen verloskundige
 • Stretch marks on your abdomen, breasts, thighs, or buttocks
 • Darkening of the skin around your nipples
 • A line on the skin running from belly button to pubic hairline
 • Patches of darker skin, usually over the cheeks, forehead, nose, or upper lip. Patches often match on both sides of the face. This is sometimes called the mask of pregnancy.
 • Numb or tingling hands, called carpal tunnel syndrome
 • Itching on the abdomen, palms, and soles of the feet. (Call your doctor if you have nausea, loss of appetite, vomiting, jaundice or fatigue combined with itching. These can be signs of a serious liver problem.)
 • Swelling of the ankles, fingers, and face.

The third trimester

Midwife Zwolle third trimester

During the third phase of the 3 phases of pregnancy, the baby grows approximately 14 cm, the weight will be doubled more than 4 times. It will be around 3400 grams. At the start of this phase the baby can open its eyes and it can also blink.

The third trimester is the final stretch of pregnancy. Physical effects will reach an all-time high, as both the woman and child’s bodies prepare for birth. Some of the same discomforts you had in your second trimester will continue. Plus, many women find breathing difficult and notice they have to go to the bathroom even more often. This is because the baby is getting bigger and it is putting more pressure on your organs.

 

Eyelashes have formed and the fetus will be able to open its eyes; the nervous system is strong enough to control the body’s temperature and also rhythmic breathing. The baby starts swallowing, moving, sucking on the fingers and getting the hiccups. All organs such as the kidneys and liver are fully developed at the end of the third phase. The cartilage changes to bone, and the skull consists of loose plates. These loose plates can slide over each other during delivery. At the end of the third phase, and therefore also the pregnancy, the uterus will become tight for the baby. The baby will therefore adopt a comfortable lying position that the baby likes. When the 37 weeks are over, the baby is “ready to go.” The birth can start any time, it is of course also possible that the baby wants to stay with you until week 42.

Some new body changes you might notice in the third trimester include:

 • Shortness of breathVerloskundige Stadshagen
 • Heartburn
 • Swelling of the ankles, fingers, and face.
 •  Hemorrhoids
 • Tender breasts, which may leak a watery pre-milk called colostrum (kuh-LOSS-struhm)
 • Your belly button may stick out
 • Trouble sleeping
 • The baby “dropping”, or moving lower in your abdomen
 • Contractions, which can be a sign of real or false labor

As you near your due date, your cervix becomes thinner and softer (called effacing). This is a normal, natural process that helps the birth canal (vagina) to open during the birthing process. Your midwife will check your progress with a vaginal exam as you near your due date. Your breasts may also feel fuller and heavier, to prepare for breastfeeding, and you will start to feel contractions soon. Finally, you can feel Braxton Hicks contractions at any time during the third trimester. Unlike real contractions, these irregular, mild tightenings of the uterus may go away if you simply walk around. Still, if you aren’t sure what you’re experiencing, call Birth Verloskundigen in Zwolle Stadshagen

Birth Verloskundigen

Birth Verloskundigen is a small, personal, committed and dedicated midwife practice that delivers a full care model for parents and child. We offer you professional midwifery care from a responsible and efficient perspective by working closely together with other disciplines. We have the possibility to provide you with longer and more frequent checkups than usual in a Dutch practice. By doing this, there will be enough time for all your wishes and questions.

Stadshagen verloskundige praktijk

Verloskundige Stadshagen

Therefore, we provide you with an English, German, French or Arabic speaking midwife, flexible consultation hours, ultrasounds, home visits, continuous monitoring during the pregnancy. We provide delivery at home and in the hospital, cooperation with the gynecologists in the region. All midwives are registered in the quality register for midwives. We have contracts with all major healthcare insurance companies, post-natal care, preconception consultation and birth control consultation.

Because it is not about us, but about you. It’s about your pregnancy, you are giving birth and it’s your child. We inform, facilitate and check.

You are welcome for a free consultation at our practice in Stadshagen Zwolle, or we can visit you on-site.

Are you interested or do you have any questions? Please contact us by sending an email to info@birth-verloskundigen.nl or call us at +31 6 15 15 80 52.

Hopefully see you seen!
Birth Verloskundigen

www: www.birth-verloskundigen.nl

email: info@birth-verloskundigen.nl

Verloskundige Zwolle

Verloskundige Zwolle

Geboorteverlof voor partners | Birth Verloskundigen Stadshagen

Verloskundige Stadshagen

Verloskundige Stadshagen: Geboorteverlof voor partners

Ben jij in blijde verwachting van jullie (eerste) kindje en woonachtig in Zwolle of omgeving? Dan ben je van harte welkom

Verloskundige Stadshagen Zwolle

Verloskundige Zwolle

bij Birth Verloskundigen Stadshagen Zwolle! Verloskundigenpraktijk Birth is een persoonlijke en kleinschalige praktijk waar jij en

je partner terecht kunnen voor alles rondom een zwangerschap. Zowel voor, tijdens als na de zwangerschap kun je bij ons in de praktijk terecht voor hulp, advies en begeleiding.

De bestaande geboorteverlof regeling voor partners in Nederland is niet altijd even eenvoudig te begrijpen. Vanaf 1 juli 2020 komt er nog een aanvullend geboorteverlof bij. Geboorteverlof wordt ook wel kraamverlof, vaderschapsverlof of partnerverlof genoemd.

In deze blog probeer ik van Birth Verloskundigen Stadshagen Zwolle enig overzicht te geven in de huidige en de toekomstige regeling.

De huidige regeling vanaf 1 januari 2019.

Sinds 1 januari 2019 hebben partners van vrouwen die zijn bevallen recht op het aantal werkuren per week tegen 100% van het loon. De werknemer kan deze verlofdagen naar eigen inzicht opnemen, maar moet dit binnen 4 weken na de geboorte van het kind doen.

Voorbeeld: de partner werkt 4 dagen, 8 uur per dag. De partner heeft recht op 8 X 4 = 32 uur, te nemen in de eerste 4 weken na de levering naar eigen goeddunken. De werkgever blijft het salaris tijdens dit verlof volledig betalen.

Geboorteverlof vanaf 1 juli 2020.

Per 1 juli 2020 kunnen partners tot 5 weken aanvullend geboorteverlof opnemen. Zij krijgen dan een uitkering ter hoogte van 70% van hun dagloon. Er is wel een maximum van 70% van het maximumdagloon gesteld. Het maximumdagloon voor 2019 bedraagt op 216,90€. Het UWV zal deze weken verlof betalen.

Voorwaarde is wel dat een werknemer eerst het geboorteverlof van eenmaal het aantal werkuren per week opneemt en daarnaast dient de werknemer deze verlofweken binnen 6 maanden na de geboorte van het kind op te nemen.

Het verlof dient in hele weken aangevraagd te worden door de werknemer. In overleg met de werkgever kan de werknemer het aanvullend verlof over een langere periode dan 5 weken spreiden. Het is ook mogelijk om minder dan 5 weken aanvullend geboorteverlof op te nemen.

Verloskundige Stadshagen

Waarom de geboorteverlof regeling gebruiken?

Volgens kenniscentrum Rutgers en 24Baby moeten aanstaande ouders goed nadenken wat ze daarmee doen. Te weinig vaders zouden ervoor kiezen om ook een tijd alleen te zijn met het kind.

Wordt uw kind op of ná 1 juli 2020 geboren? Dan krijgt uw partner recht op het aanvullend geboorteverlof en de uitkering.Je hebt recht op geboorteverlof als je in loondienst werkt. Als zzp’er of freelancer kom je hier helaas niet voor in aanmerking.

Daarnaast is het belangrijk dat je door de wet gezien wordt als ‘partner’. Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap is dat automatisch het geval. Ben je niet getrouwd en geen geregistreerd partner van elkaar, dan moet je je kind erkennen. Alleen als je je kind erkend hebt, ben je juridisch gezien de partner van de moeder.

Ook als je een kindje adopteert of een pleegkind in je gezin opneemt, heb je recht op geboorteverlof. Voorheen kreeg je 4 weken betaald ‘hechtingsverlof’. Sinds 1 januari 2019 is dit uitgebreid naar 6 weken.

Het hechtingsproces van partners met hun pasgeboren baby

Als partner begin je altijd met een achterstand in de band met je baby ten opzichte van de moeder. Onderzoek suggereert dat vaders die vroeg en tijdens de eerste jaren van hun baby aanwezig zijn minder gestrest zullen zijn en de kinderen er ook baat bij hebben, daarom zou elke partner moeten overwegen om de voordelen van de zwangerschapsverlof faciliteiten te benutten.

Volgens het kennisinstituut de meeste voordelen als beide partners vanaf het begin ‘solozorg’ op zich nemen, bijvoorbeeld door verlof te nemen als de moeder weer aan het werk is. Het zou goed zijn voor het zelfvertrouwen van de vader, de band tussen vader en kind versterken én de moeder meer ruimte geven om zichzelf te ontwikkelen.

Partners krijgen de ruimte om vader te worden. Als ze merken dat ze heel goed alleen voor hun kind kunnen zorgen, verhoogt dit het zelfvertrouwen in hun vaderschap.

Meer informatie is te vinden op de officiële site van de Nederlandse overheid op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/geboorteverlof-en-partnerverlof/plannen-met-geboorteverlof-voor-partners

En in andere landen?

Zweden, Noorwegen, IJsland, Estland en Portugal bieden het beste gezinsvriendelijke beleid van de 31 rijkste landen die gegevens hebben aangeleverd, volgens een nieuw UNICEF-rapport. Zwitserland, Griekenland, Cyprus, het Verenigd Koninkrijk en Ierland zijn het laagst. UNICEF’s Office of Research – Innocenti rangschikt landen in de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en Europese Unie (EU) op basis van hun nationale gezinsvriendelijke beleid. Dit beleid omvat de duur van het ouderschapsverlof bij volledige beloning en kinderopvang voor kinderen tussen 0 en 6 jaar oud.

Als we kijken naar de positie van Nederland met betrekking tot ouderschapsverlof voor partners, is er nog veel werk aan de winkel.

Source: https://www.unicef-irc.org/family-friendly#sectionDownload

Het rapport constateert ook dan zelfs als een betaalde regeling aanwezig is, maken velen er geen gebruik van. In Japan, het enige land dat ten minste zes maanden tegen volledig loon voor vaders biedt, nam slechts 1 op de 20 vaders in 2017 betaald verlof.

Over Birth Verloskundigen

Ben jij in blijde verwachting van jullie (eerste) kindje en woonachtig in Zwolle of omgeving? Dan ben je van harte welkom bijStadshagen Verloskundige

Birth Verloskundigen Stadshagen Zwolle! Verloskundigenpraktijk Birth is een persoonlijke en kleinschalige praktijk waar jij en je partner terecht kunnen voor alles rondom een zwangerschap. Zowel voor, tijdens als na de zwangerschap kun je bij ons in de praktijk terecht voor hulp, advies en begeleiding.

Wij bieden kleinschalige autonome verloskundige zorg in Stadshagen, Zwolle en omgeving. Wij begeleiden vrouwen en hun partners bij hun kinderwens, in de zwangerschap, tijdens de baring en in het kraambed. Kortom, Birth Verloskundigen is een verloskundigenpraktijk in Stadshagen Zwolle waar we voor jou klaar staan met passende zorg.

Verloskundige Zwolle

Verloskundige Zwolle

Stadshagen Midwife: Maternity leave for partners in the Netherlands

Verloskundige Stadshagen

The maternity partner leave program in the Netherlands

Becoming pregnant, being pregnant, giving birth and the upcoming parenthood might be challenging if you don’t speak Dutch. Birth Verloskundigen is a midwife practice in Stadshagen Zwolle that will provide you with

Verloskundige Stdshagen

Verloskundige praktijk Stadshagen Zwolle

guidance during the pregnancy, giving the birth and the maternity period. We can also provide information on planning to conceive, how to plan your birth control and birth control prescription (insertion of birth control devices, such as spiral ect.)

Birth Verloskundigen is a small, personal, committed and dedicated midwife practice that delivers a full care model for parents and children. We offer you professional midwifery care from a responsible and efficient perspective by working closely together with other disciplines. We have the possibility to provide you with longer and more frequent checkups than usual in a Dutch practice, so there will be enough time for all your wishes and questions.

 

The partner leave program of the Netherlands is not always easy to understand for non-Dutch speaking people. Even for Dutch Speaking people it’s sometimes hard to get.

As of the 1st of July 2020, the current Dutch law with regards to the partner leave program will change. Even most of the Dutch partners are not aware of the new applicable law as of the first of July 2020.

The existing arrangement as of the first of January 2019

Since the 1st of January 2019, partners of women who have given birth are entitled to the number of working hours per week at 100% of the wage. The employee can take these leave days at his own discretion. But must do this within 4 weeks after the birth of the child.

Example: the partner is working 4 days, 8 hours per day. The partner is entitled to have 8 X 4 = 32 hours, to be taken in the first 4 weeks after the delivery at his own discretion. The employer will continue to pay the salary in full during this leave.

Maternity leave as of the 1st of July 2020

As of the 1st of July 2020, the partners may take another 5 weeks of additional birth leave in the first half year, after the delivery at 70% of their wages.

The employee must take these leave weeks within 6 months after the birth of the child. However, one of the conditions is that an employee first takes up the birth leave of once the number of working hours per week.

An employee must also request the leave in whole weeks. In consultation with the employer, the employee can spread the additional leave over a period longer than 5 weeks. It is also possible to take additional birth leave for less than 5 weeks.

Is your child born on or after 1 July 2020? Then your partner will be entitled to supplementary birth leave and the benefit.

Midwife Zwolle Maternity Leave

Maternity Leave as of the 1st of July 2020

Partners bounding with their newborn

Research suggests that fathers who are hand-on early and throughout their babies’ early years will be less stressed, and the children benefit too, so that’s why every partner should consider to take the benefits of the maternity leave facilities.

Whether they deserve it or not, new dads can get a bad press for failing to be “hands-on” with their new son or daughter. But now a growing body of research suggests that the sooner fathers starting bonding with their baby, the brighter the future for the whole family.

Partners are given the space to be a father. If they find that they can very well take care of their child alone, this increases the self-confidence in their paternity.

More information can be obtained at the official site of the Dutch Government at: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/geboorteverlof-en-partnerverlof/plannen-met-geboorteverlof-voor-partners

How is the arrangement in the Netherlands compared to other countries?

Sweden, Norway, Iceland, Estonia and Portugal offer the best family-friendly policies among 31 rich countries with available data, according to a new UNICEF report. Switzerland, Greece, Cyprus, United Kingdom and Ireland rank the lowest.

Produced by UNICEF’s Office of Research – Innocenti the report ranks countries across the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) and European Union (EU) based on their national family-friendly policies. These policies include the duration of parental leave at full pay equivalent, and childcare services for children aged between 0-6 years old.

Looking at the position of the Netherlands  with regards to parental leave for partners, there is still a lot of work to be done.

Maternity Leave

Source: https://www.unicef-irc.org/family-friendly#sectionDownload

The report also finds that there is a significant lack of paid paternity available to fathers. However, even when fathers are offered paid leave, many do not to take it. In Japan, the only country that offers at least six months at full pay for fathers, only 1 in 20 fathers took paid leave in 2017.

Birth Verloskundigen

Birth Verloskundigen is a small, personal, committed and dedicated midwife practice that delivers a full care model for parents and child. We offer you professional midwifery care from a responsible and efficient perspective by working closely together with other disciplines. We have the possibility to provide you with longer and more frequent checkups than usual in a Dutch practice. By doing this, there will be enough time for all your wishes and questions.

Stadshagen verloskundige praktijk

Verloskundige Stadshagen

 

Therefore, we provide you with an English, German, French or Arabic speaking midwife, flexible consultation hours, ultrasounds, home visits, continuous monitoring during the pregnancy. We provide delivery at home and in the hospital, cooperation with the gynecologists in the region. All midwives are registered in the quality register for midwives. We have contracts with all major healthcare insurance companies, post-natal care, preconception consultation and birth control consultation.

Because it is not about us, but about you. It’s about your pregnancy, you are giving birth and it’s your child. We inform, facilitate and check.

You are welcome for a free consultation at our practice in Stadshagen Zwolle, or we can visit you on-site.

Are you interested or do you have any questions? Please contact us by sending an email to info@birth-verloskundigen.nl or call us at +31 6 15 15 80 52.

Hopefully see you seen!
Birth Verloskundigen

www: www.birth-verloskundigen.nl

email: info@birth-verloskundigen.nl

Verloskundige Zwolle

Verloskundige Zwolle

Top 10 woorden tijdens zwangerschap | Birth Verloskundigen Stadshagen

Birth Verloskundigen Stadshagen

Ben jij in blijde verwachting van jullie (eerste) kindje en woonachtig in Zwolle of omgeving? Dan ben je van harte welkom bijVerloskundige Stadshagen Birth Verloskundigen Stadshagen Zwolle! Verloskundigenpraktijk Birth is een persoonlijke en kleinschalige praktijk waar jij en je partner terecht kunnen voor alles rondom een zwangerschap. Zowel voor, tijdens als na de zwangerschap kun je bij ons in de praktijk terecht voor hulp, advies en begeleiding.

Tijdens de zwangerschap, bevalling en kraambed komen er woorden voorbij die je misschien nog nooit eerder hebt gehoord. Om het een stukje duidelijker te maken hebben we 10 veelvoorkomende woorden uitgekozen en hieronder uitgelegd.

Colostrum

Colostrum is de eerste moedermelk die je baby drinkt na de geboorte. Dit zit boordevol antistoffen om je baby direct na de geboorte optimaal te beschermen tegen infecties. Daarom wordt het ook wel vloeibaar goud genoemd.

Fundus

Fundus is een ander woord voor de bovenste rand van de baarmoeder. Tijdens je zwangerschap is de groei van je baarmoeder een goede indicatie voor de groei van je kindje. Als je op controle gaat, kijkt je verloskundige hoe je baarmoeder groeit door de positie van de bovenrand ten opzichte van het schaambot en de navel te voelen. Dit wordt ook wel de fundus hoogte genoemd.

Neonaat

Dit is die term die gebruikt wordt voor een pasgeboren baby in de leeftijd van 1 tot 28 dagen.

Ontsluiting

Ontsluiting is een fase van de bevalling waarin de baarmoedermond opengaat. De eerste centimeters van de ontsluiting gaan meestal langzamer dan de laatste centimeters. Bij 10 centimeter heb je volledige ontsluiting.

OxytocineVerloskundige Zwolle

Ook wel het knuffelhormoon genoemd. Oxytocine speelt vóór, tijdens en na je zwangerschap een grote rol. Het wordt geproduceerd door een klein onderdeel van je hersenen, de hypothalamus. Het bevordert de bevruchting, wekt weeën op en zorgt voor het toeschietreflex bij het geven van borstvoeding. Na de bevalling verandert er iets blijvends in je hormoonhuishouding. Moeders hebben namelijk meer oxytocine dan vrouwen die geen moeder zijn. Dit bevordert de band met je baby en zorgt voor een goede hechting.

Placenta

De placenta (ook wel de nageboorte of moederkoek genoemd) is een zeer belangrijk orgaan, het zorgt ervoor dat de zwangerschap instant blijft en geeft je babyvoeding en zuurstof. Na de geboorte van je kindje moet de placenta nog komen, de baarmoeder trekt dan samen zodat de placenta loslaat van de baarmoederwand. De verloskundige controleert of de placenta losligt, als dat het geval is wordt er gevraagd om nog eens te persen zodat deze geboren wordt. De placenta, vliezen en navelsteng worden achteraf altijd goed nagekeken om te zien of deze compleet zijn.

Strippen

De verloskundige kan je ‘strippen’ om de kans op bevallen te vergroten, meestal wordt dit vanaf 41 weken gedaan. Eerst voelt ze via inwendig onderzoek of de baarmoedermond al soepel is en of er al ontsluiting is. Als dat het geval is kan je gestript worden. Bij het strippen woelt de verloskundige met haar vingers de vliezen van de baarmoedermond los. Hierbij komen hormonen vrij (prostaglandines) die de bevalling op gang kunnen brengen.

Stuwing

Midwife Zwolle

Breast feeding during pregnancy

Als je melkproductie na een paar dagen op gang komt kun je last krijgen van stuwing. Stuwing is te herkennen aan warme,

pijnlijke en/of gespannen borsten. Het ontstaat omdat er nog een evenwicht gevonden moet worden tussen de ‘vraag’ van je baby en jouw ‘aanbod’ van moedermelk.

Toucheren

Toucheren is het inwendig onderzoek dat wordt gedaan door de verloskundige of gynaecoloog, op het moment dat de bevalling (waarschijnlijk) is begonnen. Tijdens het toucheren brengt hij of zij twee vingers in je vagina om te checken of de baarmoedermond al verweekt (zacht geworden) is en om te kijken hoe ver de ontsluiting is gevorderd.

Uitdrijving

Na de ontsluiting begint de volgende fase van de bevalling; de uitdrijving. De uitdrijvingsfase begint als de baby aan zijn weg door het baringskanaal begint, dit gebeurt onder invloed van persweeën.

 

Over Birth Verloskundigen

Ben jij in blijde verwachting van jullie (eerste) kindje en woonachtig in Zwolle of omgeving? Dan ben je van harte welkom bij

Verloskundige Stdshagen

Midwife practice Stadshagen Zwolle

Birth Verloskundigen Stadshagen Zwolle! Verloskundigenpraktijk Birth is een persoonlijke en kleinschalige praktijk waar jij en je partner terecht kunnen voor alles rondom een zwangerschap. Zowel voor, tijdens als na de zwangerschap kun je bij ons in de praktijk terecht voor hulp, advies en begeleiding.

Wij bieden kleinschalige autonome verloskundige zorg in Stadshagen, Zwolle en omgeving. Wij begeleiden vrouwen en hun partners bij hun kinderwens, in de zwangerschap, tijdens de baring en in het kraambed. Kortom, Birth Verloskundigen is een verloskundigenpraktijk in Stadshagen Zwolle waar we voor jou klaar staan met passende zorg.

10 veelvoorkomende woorden tijdens de zwangerschap 🤰Tijdens de zwangerschap en de bevalling komen er veel woorden…

Gepostet von birth-verloskundigen am Dienstag, 12. November 2019

Verloskundige Zwolle

Verloskundige Zwolle

Top ten common words during your pregnancy

Terminology during your pregnancy

Becoming pregnant, being pregnant, giving birth and the upcoming parenthood might be challenging if you don’t speak Verloskundige StadshagenDutch. Birth Verloskundigen is a midwife practice in Stadshagen Zwolle that will provide you with guidance during the pregnancy, giving the birth and the maternity period. We can also provide information on planning to conceive, how to plan your birth control and birth control prescription (insertion of birth control devices, such as spiral ect.)
Birth Verloskundigen is a small, personal, committed and dedicated midwife practice that delivers a full care model for parents and children. We offer you professional midwifery care from a responsible and efficient perspective by working closely together with other disciplines. We have the possibility to provide you with longer and more frequent checkups than usual in a Dutch practice, so there will be enough time for all your wishes and questions.

During your pregnancy you might be confronted with all kinds of terminology and wordings you never heard before.
As to help you with this terminology, we have selected 10 commonly used words and explained them below.

Breast engorgement or Stowage (Dutch: Stuwing)

Breast engorgement happens commonly in the early days and weeks of breastfeeding. Once your baby is born, your breasts

Midwife Zwolle

Breast feeding during pregnancy

get a signal to start full milk production. If your milk production starts after a few days, you may suffer from congestion.Breast engorgement /Stowage can be recognized by warm, painful and / or tense breasts. The reason is, that there is still a kind of disbalance between “demand” of your baby and your breastmilk “supply” on the other side.

Colostrum (Dutch: Colostrum)

Colostrum is the first breast milk that your breasts produce during pregnancy and in the first few days after the birth of a child. This is the first stage of breast milk production. Colostrum is packed with antibodies to optimally protect your baby against infections immediately after birth. Colostrum is also called “gold liquid”.

 

Dilation (Dutch: Ontsluiting)

Dilation is the phase of labour in which the cervix opens. In most healthy, full-term pregnancies, the cervix remains tightly closed until late in the third trimester. At this point, your baby starts to engage in the pelvis, putting pressure on the cervix and causing it to open up, or dilate, in preparation for labor. Once labor begins, contractions will cause your cervix to dilate fully, allowing your baby to enter the birth canal and, ultimately, be born.Usually, the last centimeters dilations happens faster than at the beginning of delation. Complete dilation is when the dilation is ten centimeters, during the pushing (second stage), the baby can further descend into the birth canal (vagina).

Fundus (Dutch: Fundus)

The upper edge of the Uterus is called the Fundus.During your pregnancy, the growth of your uterus is a good indication of the growth of your baby. When you go for a checkup, your midwife checks how your uterus grows by measuring/feeling the position of the upper edge relative to the pubic bone and the navel. This is called fundus height.

Membrane stripping or membrane sweeping (Dutch: Strippen)

The midwife might “strip” your membranes to increase the chance of giving birth naturally, usually this is done from 41 weeks.Stripping the membranes is a way to induce labor. It involves your midwife sweeping their (gloved) finger between the thin membranes of the amniotic sac in your uterus. First, she will feel through internal vaginal examination whether the cervix is ​​already flexible and whether there is already dilation. If that is the case, your membranes can be stripped. This releases hormones (prostaglandins) that can start the birth.

Neonate (Dutch: Neonaat)

A Neonate is the term used for a newborn baby aged between 1 and 28 days.

Placenta (Dutch: Placenta)

The placenta (also known as the afterbirth or mother’s cake) is a very important organ, it ensures that the pregnancy remains instant and supplies your baby with nutrition and oxygen. After the birth of your child, the placenta has yet to come. The uterus needs to contract to release the placenta from the uterine wall. The obstetrician or midwife checks whether the placenta is loose, if that is the case, you are asked to press again so that it is born. The placenta, membranes and umbilical cord are always carefully checked to see if they are complete.

Pushing (Dutch: Uitdrijving)

After the Dilation phase, the next stage starts: the expulsion.During the expulsion stage, contractions reach maximum intensity and push the fetus out of the uterus, through the cervix, and down the birth canal. Delivery, or birth of the fetus, is the arrival of the fetus into the outside world.

Verloskundige ZwolleOxytocin (Dutch: Oxytocine)

Oxytocin is known as the “cuddle hormone,” but that simplistic moniker glosses over the complex role this hormone plays in social interactions and bonding.Oxytocin plays a major role before, during and after your pregnancy. It is produced by a small part of your brain, called hypothalamus. It causes fertilization, the contractions during birth, and milk production after birth. After the birth, your hormone balance changes permanently. Women who gave birth have higher oxytocin levels, compared to other women. This helps forming a good relationship between you and your baby.

 

 

Vaginal Examination (Dutch: Toucheren)

Vaginal examination is the internal examination that is done by the midwife, when the delivery has (probably) started. He or she puts two fingers in your vagina to check whether the cervix has already softened and to see how far the disclosure has progressed.Midwifes gauge cervical dilation by feeling the cervical opening with two fingers. They place their two fingers on either side of the cervical opening and estimate how far apart their fingers are. They can’t see the cervix itself during the exam since the cervix is located at the back of the vagina.

Birth Verloskundigen

Birth Verloskundigen is a small, personal, committed and dedicated midwife practice that delivers a full care model for parents and child. We offer you professional midwifery care from a responsible and efficient perspective by working closely together with other disciplines. We have the possibility to provide you with longer and more frequent checkups than usual in a Dutch practice. By doing this, there will be enough time for all your wishes and questions.

Verloskundige Stadshagen Zwolle

Therefore, we provide you with an English, German, French or Arabic speaking midwife, flexible consultation hours, ultrasounds, home visits, continuous monitoring during the pregnancy. We provide delivery at home and in the hospital, cooperation with the gynecologists in the region. All midwives are registered in the quality register for midwives. We have contracts with all major healthcare insurance companies, post-natal care, preconception consultation and birth control consultation.

Because it is not about us, but about you. It’s about your pregnancy, you are giving birth and it’s your child. We inform, facilitate and check.

You are welcome for a free consultation at our practice in Stadshagen Zwolle, or we can visit you on-site.

Are you interested or do you have any questions? Please contact us by sending an email to info@birth-verloskundigen.nl or call us at +31 6 15 15 80 52.

Hopefully see you seen!
Birth Verloskundigen

www: www.birth-verloskundigen.nl

email: info@birth-verloskundigen.nl

10 veelvoorkomende woorden tijdens de zwangerschap 🤰Tijdens de zwangerschap en de bevalling komen er veel woorden…

Gepostet von birth-verloskundigen am Dienstag, 12. November 2019

Verloskundige Zwolle

Verloskundige Zwolle